Oferta

SZYNY CLEAR ALIGNER

Dla osób korygujących zgryz.
Proponowane zestawy szyn dostarczane są w 3 opcjach, w zależności od wielkości korekty:

 • Smile 6 – niewielkie korekty do 2mm
 • Smile 9 – umiarkowane korekty do 4mm
 • Smile Care – duże korekty do 6mm

PLANOWANIE I WIZUALIZACJA KOŃCOWEGO EFEKTU LECZENIA

Dla każdego, kto chce poznać prognozowany efekt końcowy.

 • Wizualizacja efektu końcowego
 • Określenie wielkości korekty
 • Wybranie odpowiedniego wariantu leczenia
 • Testowanie szyn Clear Aligner (możliwość otrzymania zestawu szyn bez przesuwania zębów)

SZYNY RETENCYJNE

Dla każdego kto zakończył noszenie aparatu.

Przezroczyste nakładki na zęby, zakładane po zakończeniu leczenia, pozwalają utrzymać osiągnięty efekt leczenia.

ZDALNE MONITOROWANIE   POSTĘPÓW LECZENIA

Dla lekarzy i osób korygujcych zgryz.

 • Sprawdzanie postępów w trakcie leczenia (dzięki przesyłaniu przez pacjenta odpowiednich zdjęć zrobionych smartfonem)
 • Optymalizacja planowania wizyt kontrolnych
 • Stałe wsparcie dla Pacjenta

KONSULTACJE I SZKOLENIA

Dla lekarzy i pacjentów.

 • Zapewnienie merytorycznego wsparcia ekspertów dla gabinetów stomatologicznych
 • Odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości pacjentów

SKANOWANIE I ARCHIWIZACJA 3D MODELI

Dla lekarza i pacjenta.

 • Zachowanie modeli w wersji cyfrowej (dokumentacja medyczna)
 • Wydruk modeli 3D
 • Brak konieczności fizycznego magazynowania gipsowych modeli
 • Odtworzenie szyny retencyjnej lub szyn CA (Clear Aligner) w przypadku ich uszkodzenia lub zagubienia bez   potrzeby dodatkowej wizyty w gabinecie i wycisków.

X